BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN TEKNOLOJİ VE ÇEVREYLE ETKİLEŞİMİ TEMELİNDE GÜNCEL BAZI ARAŞTIRMALAR

Nüfus, teknoloji ve yaşam tarzı gibi biyolojik çeşitliliği dolaylı olarak etkileyen etmenlerdeki değişiklikler beklenenden farklı etkilere yol açabilir. Bahçıvanlık, finansal, çevresel ve sosyal kazanç için bitkilerin yoğun bir şekilde yetiştirilmesi ve hasat edilmesi olarak tanımlanabilir. İklim değişikliği, botanik peyzajların uyarlanmasını etkiler, bahçeleri ve istilacı yabancı türleri etkiler, bina performansını etkiler, süs bahçeciliğinin rolünü değiştirir. Etkili böcek ve hastalık kontrolü için ekolojik peyzaj tasarımı ilkeleri ile iklim değişikliğinin hafifletilmesi için kaktüsler gibi süs bitkileri kullanan kurak peyzaj tasarım stratejileri yeni çözümlerdendir. Bitkilerin, şiddetli yağmur dönemlerinde erozyonu azaltabilme ve kök morfolojisi, gelişimi, biyokütlesi ve mimarisi sayesinde şev stabilitesini iyileştirebilme yetenekleri ise asla güncelliğini yitirmeyecek ve farklılaştırılmış kullanımlarıyla sürekli karşımıza çıkabilecek bir özelliktir. Biyoçeşitliliği etkileyen bir başka gelişmekte olan endişe kaynağı ise su ürünleri endüstrisidir ki, su ürünleri arzı, tüketicilerin talebi, uygulamalar, teknoloji kullanımı, ilaç, plastik ve potansiyel olaraktoksik elementlerle kirlenmeler güçlü etkilere sahiptir. Keskin bir değiştirici olan teknolojinin ise örneğin gıda ve yem işleme, paketleme ve muhafaza sanayinde kullanımı oldukça önemli bir konudur.