SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR

Dünyada artık sağlıklı gıda ve sağlıklı yaşam insanların hayat düsturu olmuştur. Bu durum insan ömrünün uzamasını da sağlamıştır. Kaliteli bir yaşam sürmenin temeli de doğal gıdalar tüketerek, düzenli spor yapmak dışında, belirli aralıklarla sağlık testleri yaptırmaktan geçmektedir. İşte bu noktada sağlık alanında geliştirilen ve geliştirilmekte olan bazı kimyasal analizlerin ya da görüntüleme tekniklerinin, daha hatta kolay, daha ucuz ve pratik tanı yöntemlerinin ortaya çıkarılmasıyla yaygınlaşacaktır.