ÇALIŞMA HAYATINDA PARADİGMA KAYMASI: ENDÜSTRİ 4.0 İLE GELECEĞİN MESLEKLERİNE BAKIŞ

Değişim, insanoğlunun mevcudiyetinden bu yana hayatımızda varlığını sürdürmektedir ve her değişim beraberinde bir dönüşümü getirir. Ancak şu ana kadar olan hiçbir dönüşüm içinde bulunduğumuz yüzyıldaki kadar hızlı bir başkalaşımdan geçmemiştir. Teknolojinin hayatımıza kattığı kolaylık yadsınamaz. Her geçen gün daha konforlu bir hale gelen günlük yaşantımızın yanında; çalışma hayatımızda da bir o kadar bu konfordan yararlanmaktayız. Covid- 19 Pandemisi ile daha önce tanıştığımız ama bu süreçte çokça kullandığımız teknoloji sayesinde, dijital hayatın nimetlerinden çalışma hayatı da zorunlu olarak faydalanmıştır. Firmalar bazında toplantıların, eğitim alanında derslerin, seminerlerin hatta kongrelerin bile dijital platformda yapıldığı, çoğu işyerinde uzaktan çalışma sistemine geçildiği yaklaşık iki yıl devam eden bir süreci geride bırakmışız gibi görünmektedir.