DÜRTÜSEL DAVRANIŞLARIN VE İLETİŞİM YETERLİLİĞİNİN EVLİLİK UYUMU İLE İLİŞKİSİ

Bireyin iletişim becerileri ve dürtülerini kontrol etme durumu evlilikler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Alanyazında bu kavramlarla ilgili çalışmalara sıkça rastlansa da konunun farklı alt boyutlar üzerinden ele alındığı çalışma pek fazla bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalarda evlilik doyumu sıklıkla ele alınırken iletişim becerisinin önemi ve dürtü kontrolünün evlilik uyumuna etkileri göz ardı edilmiştir. Bazı çalışmalar evlilik uyumunu sağlayan kriterleri anlamak açısından yetersiz kalınmıştır.

DÜRTÜSEL DAVRANIŞLARIN VE İLETİŞİM YETERLİLİĞİNİN EVLİLİK UYUMU İLE İLİŞKİSİ

  • KLİNİK PSK. BLM. UZM. ÖZDEN ULAŞOĞLU
  • YRD. DOÇ. DR. MERYEM KARAAZİZ
  • ISBN: 978-605-7811-77-6