ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Bu çalışmada kamusal örgütlerde görev yapan atanmış ve seçilmişler arasında çatışmaya neden olan faktörler ile bahse konu tarafların çatışmayı yönetmede tercih ettikleri stratejiler araştırılmıştır. Ayrıca, çatışmaya neden olan faktörlerin etkisini optimum seviyeye indirgeyecek önerilere de yer verilmiştir. Araştırmanın yazın taraması bölümünde çatışma, genel olarak çatışmaya neden olan yapısal, bireysel ve iletişim kaynaklı faktörler ile çatışma türleri ve çatışma yönetimi stratejileri üzerinde durulmuştur.

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

  • DR. ŞÜKRÜ ÖZCAN
  • ISBN: 978-625-7562-00-3