MÜLKİ İDAREDE STRES VE YÖNETİMİ

Bu çalışmada örgütsel stres faktörleri ile stresin iş başarımına etkisi araştırılmıştır. Ayrıca bu bahse konu faktörlerin etkisini optimum seviyeye indirgeyecek önerilere de yer verilmiştir. Araştırmanın yazın taraması bölümünde stres, örgütsel stres, strese gösterilen tepkiler ve iş başarımı kavramları anlatılmıştır.

MÜLKİ İDAREDE STRES VE YÖNETİMİ

  • DR. ŞÜKRÜ ÖZCAN
  • ISBN: 978-625-7636-99-5