İŞ YERİ BECERİ EĞİTİMİ BAĞLAMINDA LOJİSTİK ÖĞRENCİLERİNİN VERİMLİLİKLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Küreselleşmenin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisinin her geçen gün arttığı günümüzde birçok ülkenin dış ticaret hacminde hızlı büyümeler gerçekleşmektedir. Ekonomik büyüme sürecindeki bu değişimler birçok yeniliği ve gelişmeyi beraberinde getirmektedir. Büyüyen pazar payı karşısında rekabette üstünlüğü yakalamak isteyen ülkelerin yenidinamiklere olan gereksinimleri günden güne artmaktadır. Bu süreç içinde değişimlere uyum sağlayabilmek ise lojistik sektörü stratejileri ile mümkün olmaktadır. Lojistik sektörü, ülke ekonomisine verdiği destek ve yarattığı katma değer sayesinde ekonomilerin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla ülkeler için etkin ve verimliliği yüksek lojistik faaliyetlere sahip olmak büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte değişimlere uyum sağlayabilmek lojistiksektörünün ekonomiye verdiği destek ve yarattığı katma değer stratejileri ile mümkün olmaktadır.