TELESAĞLIK VE TELEHEMŞİRELİK UYGULAMA ALANLARI

Günümüzde, depresyon, kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kanser, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, dejeneratif nörolojik bozukluklar gibi sağlık durumları nedeniyle bireyler, sağlık hizmetlerine başvuranların önemli bir kısmını oluşturmaktadırlar. Birçok sağlık sistemi, nitelikli sağlık profesyoneli eksikliği ve aynı zamanda demografik değişim nedeniyle artan uzun vadeli bakım talebi gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Sağlık hizmeti kaynaklarının uygun kullanımı, günümüzün sağlık hizmetleri için en büyük zorluklardan biridir. Artan sağlık hizmeti maliyetleri, kurumsal yeniden yapılanma ve bakım kurumlarının sayısında artış olduğundan, sağlıkla ilgili sektörler, maliyet ve erişim ile mücadele etmek durumunda kalmaktadırlar. Telesağlık uygulamaları bu karar verme noktasında yardımcı olmada kilit bir rol üstlenmektedir. Dijital teknolojiler, bakım sektöründeki sorunların ve zorlukların üstesinden gelmek için büyük fırsatlar sunmaktadır. Hazırlanan kitapta, telesağlık uygulamaları ve telesağlık kapsamında yer alan telehemşirelik uygulamaları hakkında, bilgi ve çalışma örnekleri verilmiştir.