SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ

Günümüzde teknoloji hızlı bir şekilde gelişmekte bilginin daha hızlı paylaşımı ve düşünce yapısı değişimi devamında da buna bağlı olarak toplum yapısı değişmektedir. Bu değişimlere bağlı olarak çalışma ortamlarında ortaya çıkan mesleki yıpranmalar insanoğlunun yapısını da değiştirmeye başlamıştır.
Sağlık kurumları yapıları itibariyle stresin en yoğun yaşandığı, hata kaldırmayan, 24 saat aktif hizmet sunan kurumlardır. Kurumun bu yapısı çalışanları da olumsuz etkilemektedir. Bunun yanı sıra gelen her hastanın kendisini öncelikli ve aciliyetli olarak görmesi sağlık çalışanlarını artı strese sokmaktadır.
Kişilerin iş yerlerinde yaşadıkları stresle, özel hayatlarında karşılaştıkları zorluklar birleşerek hem kendileri için hem de kurumları için önlenemez sorunlar ortaya çıkartmaktadır. Baş edilemeyen bu sorunlar kişilerin tükenmişlik kavramı ile karşılaşmasına sebep olmaktadır.