BİTKİLER VE SAĞLIKTAKİ ÖNEMİ

Bitkiler toprağa bağımlıdırlar ve yaşam alanlarındaki değişen koşullara karşı koyup ortama uyum sağlamak zorundadır. Bunun için ışığın olduğu yöne doğru büyürler. Değişen koşullara uyum sağlayabilmek için hayvansal organizmaların sahip olduğu karmaşık duyu sistemleri ve düzenleyici sistemlere benzer sistemler geliştirmişlerdir. Bitkiler geliştirdikleri bu sistemler sayesinde çeşitli kimyasallara, dış faktörlere, hastalık etkeni patojenlere, fiziksel bozulma, ses ve dokunma gibi olaylara tepki verebilirler. Çeşitli kimyasallar üreterek diğer bitkilerle iletişim kurabilir, ölçülebilir sesler yayar, hatırlar ve öğrenir, insanlarda hormon gibi davranan Serotonin ve Melatonin gibi kimyasallar üretirler. Bitkiler genellikle farklı kısımlarında (çiçekler, tomurcuklar, meyveler, tohum kökleri, gövdeler, yapraklar vb.) ve bitkinin büyümesi ve gelişmesi sırasında belirli bir zamanda benzersiz oranlarda bulunan çok sayıda fitokimyasala sahiptir. Bitki sekonder metabolitleri, bitkilerin çevrelerine adaptasyonunda yer alan ancak hücre büyümesi ve üremesinin birincil biyokimyasal yollarının bir parçası olmayan çeşitli molekül gruplarıdır.