COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE SAĞLIK İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA

Sağlık iletişimi sağlık ve iletişim alanlarını bir birine bağlamaktadır. Sağlık iletişimi sağlıkla ilgili konularda, birey ve toplumu bilgilendirerek farkındalık oluşturmak, böylece bireyin ve toplumun sağlık kararlarını olumlu yönde etkilemek, tutum ve davranış değişikliği oluşturmak için iletişim stratejilerinin incelenmesi ve kullanılmasını kapsamaktadır. Sağlık iletişimi, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesinde tüm yönleri ile katkı sağlamaktadır.