SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: TEMEL KAVRAMLAR VE BİLEŞENLER

Sağlık hizmetleri üretimi multidisipliner bir yönetim alanıdır. Sağlık sistemlerinin yoğun ve farklı niteliklerde girdi gerektirmesi, bu alanda bilimsel yaklaşımlar ve modern yönetim bilincinin benimsenmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde yüksek öneme haiz sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirlik konusu, farklı uzmanlık alanları ile profesyonel bir yönetim kültürünün mevcudiyetine bağlıdır. Sağlık sisteminin en önemli bileşeni olan insan kaynakları ise tüm bu sürecin merkezinde yer almaktadır. Sağlık sistemlerinin başarılarını belirleyen en değerli kaynak, insan kaynağıdır. İnsan kaynakları yönetiminin özü zaten çok boyutlu bir yapıya sahipken, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi denildiği zaman; kendine has özelliklere sahip, beklenen sağlık çıktıları için olmazsa olmaz ancak yönetilmesi de bir hayli zor olan işler bütünü ortaya çıkmaktadır. Bu yönetim sürecinin, disiplinler arası bir anlayışla, bilimsel olarak değerlendirilmesi ve yürütülmesi gerekmektedir.