TÜRKİYE, ALMANYA VE İNGİLTERE ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İlerleyen teknolojinin ve bütünleşen dünyanın sonuçlarından biri olan karşılıklı bağımlılık olgusu, toplumlar arası etkileşimin artmasını sağlamış ve çok yönlü iş birliğine gidilmiştir. Teknolojide yakalanan hız ve bilgiye ulaşmadaki kolaylığın bir diğer sonucu ise birey yeterlikleri ve ihtiyaçlarını tekrar düşündürmesidir. Çağın hızına yetişebilen ve uyum sağlayan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için iş birliğine ihtiyaç duyulan en önemli alanlardan biri eğitim olmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda her ülke eğitim konusunda reform yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Eğitimde reform hareketleri yapılırken de başka ülkelerin eğitim sistemlerinin incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Karşılaştırmalı eğitim çalışmaları bu konuda fikir sahibi olmada yararlı görülmektedir. Bu çerçevede, ‘‘Türkiye, Almanya ve İngiltere Ortaöğretim İngilizce Öğretim Programlarının Karşılaştırılması’’ adlı çalışma da bir karşılaştırmalı eğitim çalışmasıdır.