MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2

İnsanlık, varoluşundan bu yana karşılaştığı tüm problem ve zorluklardan çıkarımlar yaparak yaşam kalitesini sürekli iyileştirmeyi amaçlamıştır. Aslında son 1-2 asır öncesine kadar, odaklanılan bu hedef doğrultusunda standartlaşmamış bir akademik hayat süregelmiştir. Günümüzde mühendislik bakış açısıyla izlenen dünyada konfor kaynağı sayılabilecek birçok teori, kaide, kural vs mevcuttur. Bu sayede gelecek ile ilgili tez, hipotez ve tahminler tutarlılığı yüksek oranlarda yapılabilmektedir. Geleceği şimdiden görebilenler bilgiyi akademik seviyede en iyi değerlendirenlerdir.