DİJİTALLEŞME PERSPEKTİFİNDEN VERGİ UYUMU

Teknolojinin gelişimi mükelleflerin ve vergi dairelerinin işlemlerini kolaylaştırmış, beyanname verme ve tahsil gibi çoğu süreç daha hzılı yapılabilir hale gelmiş, idare ile mükellef arasındaki iletişimin şeffaflığı artmıştır. Türkiye’de bu gelişimi Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) projeleri desteklemiş, beraberinde diğer plan ve programlar uygulamada yerini almış, vergilendirme süreçlerinin büyük bir kısmı elektronik ortama taşınmıştır. Elektronik uygulamalar mükelleflerin vergiye uyumlarının sağlanması ve vergi uyum maliyetlerinin azaltılması açısından son derece önemlidir. Beyan esasına dayanan Türk Vergi Sisteminde vergi toplamaya yetkili idare olan Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetlerini vergiye gönüllü uyumun sağlanmasına yönelik gerçekleştirmektedir. Bu nedenle elektronik vergi uygulamalarını her geçen gün geliştirerek elektronik hizmet sayısını çoğaltmakta, memnuniyet sonucu vergi uyumunu yükseltmeyi amaçlamaktadır.