DİŞ HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL BİLGİLER

Modern diş hekimliği kavramı, teknolojik gelişmeler ışığında temel tıbbi bilgilerin diş hekimliği alanına uyarlanması ve diş hekimliği alan bilgilerinin güncellenerek uygulamaların yapılması ile ortaya çıkmıştır. Yaşamsal fonksiyonların, estetik bütünlüğün ve genel sağlığın önemli bir parçası olan ağız ve diş sağlığı alanındaki teknolojik gelişmeleri ve tıbbi yaklaşımları içeren bu kitap 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dijital diş hekimliğinin hayatımıza girmesiyle değişen üretim ve tasarım yöntemlerimizden biri olan üç boyutlu yazıcılara yer verilmiştir. İkinci bölümde çocuklarda ağız diş sağlığının önemi hakkında bilgi verilerek bu alışkanlıkların arttırılmasına yönelik uygulamalardan bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde parafonksiyonel alışkanlıklarımızdan biri olan ve ağız diş sağlığımızı etkileyen bruksizmin tanı ve tedavisi ele alınmıştır. Dördüncü bölümde hayatımızı olumsuz etkileyen akut diş ağrısının doğru teşhis ve tedavisini irdeleyen endodontide acil yaklaşımlar konusu incelenmiştir. Son olarak beşinci bölümde diş hekimliğinde akılcı ilaç kullanımlarına yönelik kapsamlı bilgi sunulmuştur.