DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİLERİ: G-20 ÜLKELERİ

Doğrudan yabancı yatırım (DYY), tarihsel olarak çoğunlukla gelişmiş ekonomiler arasında gerçekleşmektedir. 1980’li yıllara kadar gelişmekte olan ülkeler DYY’ye şüphe ile yaklaşmışlardır. Fakat son yıllarda gelişmekte olan ekonomiler hem ev sahibi ülke hem de kaynak ülke olma açısından hızla yükselmektedir. Hatta gelişmekte olan ekonomiler, 2018 yılında DYY girişlerinden en fazla payı alan ekonomik gruba yükselmiştir. Fakat 2008 yılında başlayan ve etkisi çeşitli şekillerle devam eden küresel kriz nedeniyle 2008’den bu yana dünyada doğrudan yabancı yatırımlarda önemli seviyede bir yavaşlama görülmektedir. Bu durumun temel nedenleri, küresel büyümenin zayıf seyretmesi ve özellikle gelişmiş ülkeler tarafından doğrudan yabancı yatırımlara karşı uygulanan kısıtlamalardır.