EĞİTİM ALANINDA GÜNCEL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 2

Eğitim, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını ve ekonomik büyümesini sağlayan temel faktörlerden biridir. Kaliteli eğitim sonuçlarına ulaşmak için bu alana hizmet edenlerin karşılaştığı en önemli konulardan biri eğitim ve ders kitaplarındaki görünen ve görünmeyen kusurları araştırmak, analiz etmek ve ortadan kaldırmaktır. Günümüzde dünya ülkelerinin karşı karşıya olduğu sorun, dünyada çok hızlı gerçekleşen küresel değişimlerin arka planında eğitimde gerekli değişiklikleri yapmaktır. Dünya tarihinin farklı evrelerinde insanlık ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmış ve bu tür doğru reformlarla başarılı sonuçlar elde edilmiştir.