EĞİTİM ALANINDA GÜNCEL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Eğitim araştırmaları son dönemde birçok yenilikçi fikre ve uygulamaya tanıklık etmektedir. Bu uygulamalardan elde edilen sonuçların mevcut teorik/kavramsal çerçevelerin içinde yeniden yorumlanmasıyla birlikte, eğitim alanı diğer araştırma alanlarıyla olan ilişki ağını genişletme fırsatı bulmuştur. Bu gerçeklikten yola çıkarak, bu kitapta farklı bakış açılarından üretilmiş eğitim alanına yönelik çalışmaların bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Kitapta yer alan çalışmalar okul öncesi eğitiminden alan eğitimine, dil eğitiminden genel eğitim çalışmalarına uzanan bir yapı içinde sunulmuştur.