EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRMELER

Eğitim bilimleri konu alanları bir yönüyle ülkeleri ve toplumları diğer yönüyle bireylerin göz ardı edemedikleri ve edemeyecekleri hem bugünü hem de geleceği etkileyen oldukça önemli bir kavramdır. Bundan dolayı son zamanlarda tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de eğitim bilimleri alanında yapılan çalışmalarda bir artış olduğu görülmektedir. Okul öncesinden ilköğretime ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde eğitim ve öğretimin niteliğini artırmak için araştırmalar ve değerlendirmeler sürmektedir.