FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM TEKNİKLERİ VE KRİPTO VARLIKLAR ALANINDA AMPİRİK ÇALIŞMALAR

İşletmelerin finansal performanslarının ölçümlenmesinde kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerinin nasıl kullanıldığı, kripto varlıklar ile block chain teknolojisinin ayrıntılı işleyişleri hakkında bilgiler sunan çalışmalara yer veren bu kitapta 8 bölüm bulunmaktadır.