EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE KAYIRMACILIK VE İŞE YABANCILAŞMA SORUNSALI

Toplumun gelişme ve kalkınmasında eğitim sisteminin en önemli üretim merkezi olan okulların amacı, toplumun varlığı ve devamlılığını sağlamada, gelişme ve kalkınmasında en önemli insangücü kaynağı olan bireyleri yetiştirmektir. Dolayısıyla okul içerisinde adaletli, liyakati önemseyen ve eğitim paydaşları arasında eşitliği tesis eden yönetici davranışlarının çok öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, okullarda yaşanacak kayırmacı tutum ve davranışların, okulun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmede kilit konumundaki öğretmenleri de olumsuz yönde etkilediği bilinen bir gerçektir. Özellikle okul yönetimindeki kayırmacı tutum ve davranışların öğretmenlerin okula olan güvenini, bağlılığını, aidiyetini ve mesleki motivasyonunu, iş doyumunu ve işe devamlılığı vb. olumsuz yönde etkilediğinden okul yöneticileri ile öğretmenler arasında kayırma algısına neden olabilecek davranış biçimlerinden ve uygulamalarından uzak durulması gerekmektedir.

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE KAYIRMACILIK VE İŞE YABANCILAŞMA SORUNSALI

  • BILIM UZMANI İBRAHİM GİDER
  • DOÇ. DR. VEYSEL OKÇU
  • ISBN: 978-625-7562-13-3