ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA TEKNİĞİ

Genelliklemikrosaniye gibi çok kısa sürelerde oluşan şebekenin normal (nominal) gerilim değerini aşarak izolasyon için tehlikeli boyuta ulaşması durumundaki gerilim, aşırı gerilim olarak bilinmektedir. Enerji iletim sistemlerindeki faz iletkenlerine, elektrik direklerine veya koruma iletkenleri üzerine doğrudan doğruya yıldırım düşmesi sonucunda aşırı gerilimler oluşur. Bununla birlikte elektromanyetik etkileşim nedeniyle de aşırı gerilimler oluşmaktadır. Oluşan kısa süreli aşırı gerilim dalgası ile izolatörler kırılmakta ve transformatör izolasyonları bozulmaktadır. Enerji iletim sistemlerinde her an aşırı gerilimlerin oluşmariski bulunması nedeniyle, sistemleri bu aşırı gerilimlerden korumak için belli tekniklerle aşırı gerilim koruması yapılması gerekmektedir. Elektrik şebekelerinde aşırı gerilimlere karşı koruma tekniğinin amacı; yüksek gerilimli enerji iletim hatlarının, şalt sahalarının, transformatörlerin ve diğer elemanların aşırı gerilimlere karşı koruma tekniğini öğrenmek ve bu aşırı gerilimlerin oluşma sebeplerini ortaya koymaktır. Bu eser; ilgili birimlerin; elektrik elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği bölümleri ile, meslek yüksekokulların ilgili bölümlerinde okuyanöğrenciler için elektrik şebekelerinde aşırı gerilimlere karşı koruma tekniği bilgisini kazandırabilecek temel konulardan oluşmaktadır.