EMEVÎ HALİFELERİNİN GÜNLÜK HAYATLARI

Emevî Devleti, ilklerin devleti olarak İslâm tarihi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Yaklaşık bir asırlık serüvenine çok büyük olaylar ve yenilikler sığdıran Emevîler (41-132/661-750), İslâm dininin geniş bir coğrafyaya yayılmasında büyük bir paya sahiptir. Hiç kuşku yok ki bu durumun gerçekleşmesinde Emevî halifelerinin rolü oldukça önemlidir. Dolayısıyla halifelerin aldıkları kararlar ve yaşantıları sadece kendilerini değil, kendileriyle birlikte birçok farklı unsuru da etkilemiş ve dünya tarihinde çok önemli izler bırakmışlardır.

Kategoriler: Etiketler: ,