SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-1

İnsanı ve insan ilişkilerini inceleyen sosyal bilimler, insanın sosyal çevresi içindeki davranışlarının incelenmesine dayanmaktadır. Bu kapsamda sosyal bilimler, özellikle doğa bilimlerinden farklı olarak elde edilen sonuçların çalışmanın yapıldığı dönem ve örnekleme göre farklılık gösterebilen bir özelliğe sahiptir. Sosyoloji, psikoloji, tarih, etnoloji, siyaset bilim, iletişim bilimleri, işletme, ekonomi, hukuk, pedagoji, gibi bilim dalları sosyal bilimler alanını oluşturmaktadır. Sosyal bilimler, söz konusu bilimdalları birbiri ile sıkı ilişkiler içerisindedir. Bu durum sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların diğer bilim dallarıyla da ilgilenmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle son yıllarda disiplinler arası araştırmaların önem kazanması ile sosyal bilimler alanında gerçekleşen teorik ve ampirik araştırmaların sayısı da artmıştır.