ENDÜSTRİYEL ROBOTLARDA GÜVENLİ ÇALIŞMAYA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULAMALAR

1960’lı yıllarda başlayan ve günümüze kadar süren endüstriyel robotlarda güvenli çalışmaya ilişkin esaslar ve uygulamalar, artan bir ivmeyle süren dijitalleşme süreci pandeminin başlamasıyla birlikte çok daha büyük bir önem kazanmıştır. Endüstri 4.0’ın en önemli parçalarından olan rutin ve sıkıcı işlerde kullanılan işbirlikçi robotlar; klasik endüstriyel robotlarla birlikte pandemi döneminde sağlıktan gıdaya, otomobilden metal endüstrisine kadar yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.