ENTROPİ TEMELLİ YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİNİN CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ

“Entropi Temelli Yapısal Eşitlik Modellemesine İlişkin Bir Uygulama” kitabı, liderlik ve liderlik tarzları kavramlarını ele alarak, üniversite öğrencilerinin iş hayatlarına girdiklerinde karşılaşacağı bazı liderlik tarzları hakkında bilgi edinmesi ve aralarından seçim yapmasını Entropi yöntemi ve Yapısal Eşitlik Modellemesinin (YEM) bütünleşik olarak kullanıldığı bir yöntemin geliştirilip test edildiği kapsamlı bir araştırmayı okuyuculara sunmaktadır. Çalışmada, liderlik tarzlarının seçiminde katılımcıların demografik özelliklerinden cinsiyet değişkeni göz önünde bulundurularak bu değişkenin     kadın-erkek olarak ayrı ayrı irdelenerek analiz edilmiş ve sonuçları yorumlanmıştır.