SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANINDA BİR PAZARLAMA KARMASI ELEMANI OLARAK FİYAT

Ülkeler, vatandaşlarının sağlıklı bireyler olarak hayatlarını sürdürmelerini garanti altına alabilmek için yüksek kalitede sağlık hizmeti sunumu sağlayabilecek yapılardan bir sağlık sistemi inşa ederler. Bu sistemlerde kamunun yanı sıra sayısı her geçen gün artan özel kuruluşlar da faaliyet gösterebilmektedirler. Özel sağlık kuruluşlarının sağlık sistemi içerisinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi, istihdam, eğitim gibi pek çok önemli fonksiyonu bulunmaktadır.