ETKİNLİKLERLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Ana dilimiz Türkçeyi annemizden öğrenmeye başlıyoruz. İlkokulda, ortaokulda, lisede ve üniversitede de ders olarak alıyoruz. Ancak çoğu zaman ya okuduğumuzu ya da dinlediklerimizi anlamıyoruz. Sorunun kaynağının temel dil becerilerinin doğru bir şekilde öğretilip/öğrenilmeyişi olduğunu öğretmenlik yaparken gözlemlemiştim. Şimdilerde ise kötü yetiştirilmiş öğretmenlerin doğru öğretemeyeceğini düşünmekteyim. Rahmetli Hocam Prof. Dr. Mukim Sağır bize derslerinde “İyi öğretmen iyi öğrenciler yetiştirir.” derdi. Ne kadar da doğruymuş bu ifade. İşte bu nedenle eğitim fakültesi öğrencilerinin, Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin ana dilimizin öğretilmesi konusundaki sorumluluklarının ağır olması elinizdeki/ekranınızdaki bu kitabın hazırlanmasını sağladı. Bu kitapta Türkçe/sınıf öğretmenleri ile öğretmen adaylarına Türkçe öğretirken kullanabilecekleri açıklayıcı bilgiler ve örnek etkinlikler sunulmuştur. Üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde Türkçe öğretimiyle ilgili temel bilgilere, ikinci bölümünde etkinlik örneklerine, üçüncü bölümünde ise eklere (etkinliklerin hazırlanmasında dikkat edilen/edilmesi gereken Türkçe dersi kazanımlarına ve ölçme ve değerlendirme formlarına) yer verilmiştir. Kitap açık erişim yoluyla ücretsiz olarak okunup dağıtılabilir ve kitaptaki etkinlikler kaynak gösterilerek, ticari amaç güdülmeksizin kullanılabilir. Kitabın ilgilenen herkese faydalı olması dileklerimle…

ETKİNLİKLERLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

  • DR. BAYRAM ARICI
  • ISBN: 978-625-7279-68-0
detayliarama

Kategoriler: Etiketler: