FARKLI PERSPEKTİFTEN SOSYAL BİLİMLERE BAKIŞ

Küreselleşme ve dijitalleşme ile birlikte yaşanan dönüşüm ve değişim, kişilerin sosyal hayatı yanı sıra bilimsel anlamda da çalışmaları etkilemiş, bu nedenle içinde bulunduğumuz dönemde farklı disiplindeki araştırmacıları bir biri ile çalışmalarını gerekli kılmıştır. Bu süreçte disiplinlerarası çalışmalar da artmış ve önem kazanmıştır. Özellikle sosyal bilimler alanı diğer tüm alanlar ile çalışmaya müsait olduğundan çok farklı çalışmaların ortaya çıktığı görülmektedir. Bilimsel anlamda Multidisipliner çalışmaların literatüre katacakları gün geçtikçe değer kazanmaktadır.

FARKLI PERSPEKTİFTEN SOSYAL BİLİMLERE BAKIŞ

 • EDİTÖR:
 • DOÇ. DR. HASAN ÇİFTÇİ
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. ETİ AKYÜZ LEVİ
 • DOÇ. DR. HAMZA AKTAŞ
 • DOÇ. DR. HÜSEYİN ÇAVUŞOĞLU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ALPASLAN DOĞAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HANZADE ASLAN YILMAZ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ NUR TALUY
 • ARĢ. GÖR. DR. FATİH ARICI
 • DR. CEM ÖZKURT
 • DR. MEHMET ERKAN KILLIOĞLU
 • ÖĞR. GÖR. HABİBE KULLE
 • EMİNE KIZILKAYA
 • ELİF MALTAŞ
 • MUHAMMET GÜMÜŞ
 • SİBEL ORHAN
 • ISBN: 978-625-7562-57-7