KALKINMA ODAKLI DOĞAL KAYNAK TEMELLİ İNOVASYON

Dünya günümüzde dengesiz nüfus artışı, kentleşme, nüfusun yaşlanması, yüksek enflasyon, doğal kaynaklar için rekabet, iklim değişikliği, sınırları aşan hastalık ve zararlı istilaları, çatışmalar, krizler, doğal afetler, fakirlik, işsizlik, eşitsizlik, beslenme yetersizlikleri, göç, gıda atıkları, gıda güvenliği eksiklikleri, kalkınmanın finansmanı ve diğer sorunlarla boğuşmaktadır. Sorunların önemli bir kısmının çözümünün daha verimli tarım teknikleriyle çözülebileceği düşünüle gelse de yeşil devrimden bu yana iki kat artan verim seviyeleri ve küresel olarak devasa yeni tarım alanları açmaya karşılık sorunlar büyüyerek ve çeşitlenerek çözülemez hale gelmeye başlamıştır.

KALKINMA ODAKLI DOĞAL KAYNAK TEMELLİ İNOVASYON

 • EDİTÖR:
 • ZİR. YÜK. MÜH. FEYZA DÖNDÜ BİLGİN
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. YAŞAR KARADAĞ
 • PROF. DR. YUSUF UZUN
 • DOÇ. DR. MERYEM KUZUCU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYNUR BİLMEZ ÖZÇINAR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜLENT HALLAÇ
 • ARŞ. GÖR. DR. HATİCE GÜRGÜLÜ
 • DR. ABDULLAH BAYCAR
 • DR. ALİ KELEŞ
 • DR. ILGAZ AKATA
 • DR. İSMAİL ACAR
 • DR. MUSTAFA EMRE AKÇAY
 • ZİR. YÜK. MÜH. HANİFİ CAN
 • ZİR. YÜK. MÜH. FEYZA DÖNDÜ BİLGİN
 • ZİR. YÜK. MÜH. SONER ÖNDER
 • ZİR. YÜK. MÜH. UMUT SUZAN
 • İLKNUR SABUNCU YAŞAR
 • ISBN: 978-625-7562-61-4