FARKLI YÖNLERİYLE UZAKTAN EĞİTİM

“Farklı Yönleriyle Uzaktan Eğitim” adıyla ele alınan bu eser, pandemi süreciyle beraber sosyal yaşamda daha fazla etkili olan eğitimde teknolojinin aktif kullanımı ekseninde bölümler içermektedir. Felsefesi gereği uzaktan eğitim erişim açısından sıkıntılı olan herkesi eğitim sistemine dahil etmeyi amaçlayan bir eğitim anlayışıdır. Bu bağlamda eğitime dahil olmak isteyip de çeşitli gerekçelerle bunu başaramayan insanlara eğitim imkanı temin eden uzaktan eğitim, büyük oranda teknolojinin kullanıldığı bir eğitim biçimidir.Web ortamında çeşitli tekniklerle insanlara eğitim vermeyi amaçlayan bu sistem krizli dönemlerde de işe yaradığını son dönem pandemi vakalarıyla da ortaya koymuş oldu.