FEN EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI

Bilimin ilerleyişine paralel olarak, öğrencilerin fen konularında sahip olması gereken bilgi ve beceriler de değişmektedir. Bu noktada teknolojinin etkin kullanımı, öğrencilerin bilim dünyasına daha aktif katılımını sağlamakta ve fen eğitimini daha ilgi çekici hale getirmektedir. Teknoloji, insanlar tarafından kullanılan herhangi bir araç, sistem, yöntem veya süreçtir. Günlük hayatta kullandığımız basit cihazlardan, tıp ve biyoteknoloji gibi hayat kurtaran keşiflere kadar birçok alanda etkisini gösteren teknoloji, insanların yaşamını daha iyi, daha kolay ve daha verimli hale getirmek için kullandıkları her türlü araç ve yöntemdir.