SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MUTSUZLUK

Her şey zıddıyla bilinir gerçeğinden hareketle mutluluk kavramını mutsuzluk ve negatif örgütsel davranış kavram ve kuramlarıyla tanımlamaya çalışacağımız bu kitap bölümünde konunun etraflıca ele alınarak okuyuculara mutluluk konusu ve mutsuzluk konusu hakkında etraflıca bilgi edinilmesini amaçladık. Tıp bilimlerindeki hastalık durumunu Problem ortaya çıktıktan sonra iyileştirme amacı tıp biliminin alt bölümü olan psikiyatri bilimini de bu yönüyle etkilemiştir. Dolayısı ile psikiyatri bilimi problem ortaya çıktıktan sonra onu çözmeye çalışmaktadır bir başka deyiş ile reaktif bir yaklaşım sergiler. Olumsuzdan olumluya doğru bir çalışma ve sorunu çözme durumu oluşmuştur. Son zamanlarda ise tıp bilimlerinde olduğu gibi artık problemi çözmek yerine proaktif bir şekilde önleyici hizmetler geliştirilmeye başlanmıştır. Bu yönüyle pozitif psikoloji ve pozitif örgütsel davranış konuları daha önem arz etmeye başlamıştır. Bu kitabın bir öncülü sayılabilecek olan sağlık çalışanlarında mutluluk kitabında olumlu duygular oldukça geniş bir açıdan ele alınmıştır. Bu kitap da ise olumsuz duyguları ve mutsuzluk konularını ele alarak mutluluk konusunun tersi durumu ile de ilgili bilgi edinilecektir.