FENOMEN PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN ETİK ALGISI

İş hayatında artan rekabet ve küreselleşmenin hız kazanması sonucu çalışma şartları ve biçimleri yeniden şekillenmiştir. Yeni oluşan çalışma koşullarında ve pazarlama kanadında etik konuların önemi artmış ve daha çok irdelenmeye başlanmıştır. Toplum ile işletmeleri karşı karşıya getiren ve toplumsal tepkilerin en hızlı ve en kolay görülebildiği pazarlama faaliyetleri etik kavramı incelemelerinde de ilk sıralardadır. Yakın geçmişte iş etiği olarak ana başlık altında işlenen etik kavramı pazarlama faaliyetleri açısından kendine özgü bir başlık altında incelenmeye başlanmıştır. Bunun en büyük sebebi değişen pazar koşullarına bağlı olarak etik sorunlardaki çeşitlilik ve karmaşıklıktır. Bunun yanında hızlı gelişen iletişim ağından dolayı herhangi bir yanlışın çok sayıda tüketiciye ulaşması pazarlama etiğini kendi özelinde incelenmesine sebep olmuştur.