ODONTOJENİK OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Odontojenik orofasiyal enfeksiyonların yayılımı ve şiddeti diş köklerinin morfolojisi, periodontal lezyonun varlığı, perikoronitisin derecesi, enfekte kistik lezyonun varlığı, dentoalveoler cerrahi veya travmanın boyutu, alveol kemiğinin anatomisi ve bitişik kas ve fasiyal ataşmanların yeri gibi anatomik faktörlerden, mevcut sistemik hastalık ve yetersiz immün sistem varlığı gibi konağa bağlı faktörlerden ve en önemlisi olan etken mikroorganizmaların virülansından etkilenmektedir.