GERÇEK OLGULARLA LENFÖDEM TEDAVİ VE BAKIM UYGULAMALARI

Lenf ödem, hasarlı veya hatalı çalışan lenfatiklerden kaynaklanan lokalize protein açısından zengin şişme ile karakterize bir hastalıktır. Ayrıca lenf ödem, yaşam kalitesinde ve işlevde önemli bozulmaya neden olabilen şekil bozucu birdurumdur. Genel olarak, 140-250 milyon insanın dünya çapında lenf ödemden etkilendiği tahmin edilmektedir. Etiyoloji ne olursa olsun, lenf ödem yönetiminin birincil amacı; semptom kontrolü ve hastalığın ilerlemesini azaltmak. Bu amaç kapsamında konservatif tedavi, özellikle manuel manipülasyon, kompresyon bandajı, evde egzersiz ve cilt bakımından oluşan Komple Dekonjestif Terapi (CDT) başta olmak üzere birinci basamak yaklaşımı temsil eder. Kitabımızda bu süreçleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde yapılan lenf ödem tedavileri ile örneklendirilerek açıklamaya çalışılmıştır.