GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI

Dünyada turizm, ülkelerin ekonomik, politik, toplumsal ve sağlık gibi birçok alanlarında olumlu etkiye sahip önemli değerlerindendir. Bu sebeple turizm potansiyeli bulunan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, uluslararası turizm faaliyetlerine önem verdiği bilinmektedir. Çünkü bu faaliyet ülkelerin ekonomik gelişmelerini hızlandırarak, geliri tabana yaymaktadır. Nitekim bu durum ülkedeki refah düzeyini yükseltip, ülkelerin gelişmesine büyük katkılar sunmaktadır. Bunun yanında turizm yönlü büyüme stratejini belirleyen ve uygulayan ülkelerin, bu sektör ile hizmet ihracatı yaparak, döviz girdisi, istihdam ve dolayısıyla ulusal gelir sağladıkları bilinmektedir. Böylelikle turizm sektörünün dünyada hızla gelişim gösteren ve buna bağlı olarak, diğer sektörleri de etkileyen o sektörlerinde gelişmelerinde öncü rol oynayan geniş bir endüstri olduğu söylenebilir.

GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI

ISBN: 978-605-7510-64-8