ULUSLARARASI TURİZM UYGULAMALARI

Turizm, uluslararası düzeyde her geçen gün önemli gelişme gösteren bir hizmet sektörüdür. Özellikle küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan iletişim ve ulaştırma hizmetlerindeki gelişmeler, turizm sektörünün de uluslararası boyutta ivme kazanmasına büyük katkı sağlamaktadır. Günümüzde, dünya genelinde önemli bir yere sahip olan uluslararası turizm, gelir ve istihdam yaratma, dış ödemeler dengesini iyileştirme, bölgesel kalkınma gibi katkılarından dolayı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilmez bir sektör olarak görülmektedir.