HADİSLERDE SEVİNÇ VE HÜZÜN

İnsanın yaratılış gayesi, Allah’a kulluk ve imtihandır. İnsan dünyada, üzüntü ve kederden uzak, sevinçli ve mutlu bir hayat yaşamak ister. Tüm çaba ve gayretlerine rağmen bazen istek ve arzuları gerçekleşmeyebilir ve bundan dolayı da üzülür. Allah Teâlâ’nın emirleri doğrultusunda yaşam süren insan, gönül huzuruna ermiş bir halde, mutlu bir hayatı yaşamanın sevinciyle hayatını idâme ettirir. Bunun tersi bir yaşam, rûhî bunalımları, sabırsız, huzursuz ve mutsuz bir yaşamı getirir hatta depresyona bile götürebilir. Günümüzde insanların birçoğunun beklentisi dünyevî olduğu için, huzur ve mutluluğu, maddî imkânlar ile değerlendirmektedirler. Ancak maddî imkâna sahip insanların bir kısmı üzüntülü, huzursuz ve mutsuzdur. Bunun sebebi huzur ve mutluluğun, İslâmî bir yaşamla elde edilebileceğinin bilinmemesindendir. Allah’ın razı olmadığı ve istemediği bir hayatı yaşamak kişiyi huzursuzluğa, mutsuzluğa ve üzüntüye düşürür.

Kategoriler: Etiketler: ,