İCTİMAÎ TEFSİR VE TEFSÎRÜ’L-MERÂĞÎ

Kur’ân’ın kıyamete kadar geçerli olması, eğitsel ve yol gösterici rolünün tüm zamanlarda geçerli olmasını gerekli kılmaktadır. Diğer taraftan Müslüman toplumlarda önemli değişim ve gereksinimlerin meydana gelmesi, birtakım soru ve şüphelerin ortaya çıkması, bunlara bağlı olarak ortaya çıkan derin fikrî ayrılıklar, son asırda Kur’ân merkezli bir yenilenme ihtiyacının doğmasında önemli bir etken olmuştur.

Kategoriler: Etiketler: ,