HASTANE VE SAĞLIK YÖNETİMİ: GÜNCEL KONULAR- I

Sağlık ve Hastane Yöneticileri kamu veya özel sektör ayrımı olmaksızın şiddetli rekabet ortamında, karmaşık mevzuat ve hızla gelişen teknoloji ile toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. Bu kapsamda hastanelerin, sağlık sektöründe sürdürülebilir kalite ve maliyet yaklaşımı ile rekabet edebilen ve sağlık hizmetleri sunumunda liderlik için hastanelerini mükemmele yakın yönetebilen profesyonel hastane yöneticilerine ihtiyaç vardır. Bu yöneticiler; bir yandan en az maliyetle en kaliteli hizmetin üretilmesinde kilit rol alırken aynı zamanda en uygun sağlık teknolojilerini kullanarak ve günümüz pazarlama anlayışına da adapte bir şekilde özellikle dijital pazarlama kanalları ile etkili bir şekilde topluma ulaşmalı, kamuoyunu bilgilendirmeli ve olumlu bir kurumsal imaj oluşturmalıdır.