HAZIR GİYİM ÜRETİMİNDE KESİM İŞLEMLERİ VE KESİMHANEDE KULLANILAN MAKİNELER

Hazır giyim işletmelerinde giysi üretiminin başlangıç noktası kesimhanelerdir. Kumaş maliyetleri ürün maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturduğu için kesimhaneler hazır giyim işletmelerinin can damarı olarak nitelendirilmektedir. İlk işlemin sıfır hatayla yapılması diğer birimlerdeki operasyonların da minimum hatayla gerçekleşme- sine katkıda bulunacaktır. Kesimhaneler hazır giyim işletmelerinde modernizasyonun oldukça yoğun olduğu birimlerden biridir. Gelişen malzeme kaynakları ve teknoloji bu alanda kullanılan makine ve aletlerin farklılaşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Bu gelişim üretimde kalite ve verimliliğe hizmet etmektedir. Bu sayede hazır giyim işletmeleri artan rekabet koşullarıyla baş edebilmektedir. Çalışmamızda geçmişinden günümüze kesimhanede serim, kesim ve düzenleme operasyonlarında kullanılan makine ve aletlerin gelişimi incelenmiş ve çalışma prensipleri açıklanmıştır.