TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ KULLANIMI

Teknolojideki hızlı gelişmeye paralel olarak değişen ve giderek artan müşteri talebini zamanında karşılamak, işletmelerin ayakta kalabilmelerinin en önemli şartı haline gelmiştir. Artık rekabet ürün ve hizmetlerin müşteriye en çabuk ulaştırılmasını sağlayan tedarik zincirleri arasında yaşanmaktadır. Tedarikçi seçimi, işletmelerin ürün ve hizmetlerini zamanında üretebilmeleri ve müşteriye zamanında sunabilmeleri için çok önemli hale gelmiştir. Özellikle hizmet işletmelerinde bu daha fazla önem kazanmıştır. Çünkü müşteriler ihtiyaçları olan ürün ve hizmeti en kısa sürede ve en iyi şekilde almak istemektedirler. Bu yüzden bu kitapta tedarikçi seçimi konusu detaylı olarak ele alınmıştır. Literatürde, tedarikçi seçimi probleminin çözümü için önerilen birçok yöntem mevcuttur. Bu çalışmaların en önemli özelliği, tedarikçi seçiminde dikkate alınan birçok kriteri müşteri istekleri ile karşılaştırıp optimum bir çözüm elde etmeye çalışmalarıdır.