İÇ MİMARLIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIMLAR ve ÇEVRE İLİŞKİSİ

Teknolojinin ilerlemesi, sanayinin gelişmesi, tüketimin artması ve küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte gezegenimiz kirlenmekte ve yok olma tehdidi altına girmektedir. Teknolojinin ilerlemesi ve sanayinin gelişerek artması elbette engellenemez. Günlük yaşamımızı kolaylaştıran her türlü nesne, ürün, malzeme ve uygulama faydalı olmakla birlikte çevreye zararları daolabilmektedir.