ÖRGÜTSEL EKOLOJİ KURAMI: TÜRKİYE’DE SİGORTA ACENTELERİ POPÜLASYONUN İNCELENMESİ

Bu çalışmada örgütlerin kuruluş ve kapanış oranlarını araştırıp analiz eden Örgütsel Ekoloji Kuramı (ÖEK) ele alınmış ve ardından Türkiye’deki Sigorta Acenteleri Popülasyonu üzerinde bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Sigorta acentelerinin bir “popülasyon” olarak tanımlanması ve acentelerin yaşamları boyunca karşılaştıkları sorunlar ele alınmıştır. Bilindiği üzere ÖEK, ayıklanma yaklaşımını benimsemekte, çevrenin örgütlerin yaşamında belirleyici etkisi olduğunu ileri sürmektedir. Türk sigorta sektöründe son yıllarda yaşanan köklü değişimler, ÖEK’da iri taneli değişimler olarak tanımlanmaktadır. Kurama göre de bu iri taneli değişimlere her örgütün ayak uyduramayacağı ileri sürülmektedir. ÖEK’nın küçük taneli değişim olarak tanımladığı günübirlik sorunları çözmede örgütlerin nispeten başarılı olabileceği, bu tür değişimlerin örgütlerin yaşam performanslarını etkileyebileceği fakat bu etkilemenin onların ömürlerine etkisinin ilk başta sınırlı olabileceği ileri sürülmektedir.