İLETİŞİMİN EKONOMİ POLİTİĞİ

İnsanlar çoğu zaman nasıl yönetildiklerinin farkına varmadan yaşamaktadır. Büyük çıkar hesapları yapan kişi ve gruplar amaçlarına ulaşmak için yöntemlerini insanlara hissettirmeden, onlara egemen olma ve istediklerini elde etme yolunu seçerler. İddialı kişi ve gruplar en çok insanları eğlendirerek oyalayan güncel teknolojileri kullanarak egemenlik kurma ve amaçlarına ulaşma eğilimindedir. İnsanlar türlü oyunlarla sürekli eğlenirken, nasıl yöetildiklerinin farkına varamamaktadır.