KÜLTÜREL MİRAS VE ALAN YÖNETİMİ

Anadolu, Trakya dışındaki yurdumuzun büyük bölümü, yaklaşık bin yıllık ana vatanımıza verilen isimdir. Asya ve Avrupa kıtalarının buluştuğu bir noktada bulunduğu ve doğal bir geçiş oluşturduğu için, tarih boyunca Asya, Avrupa ve hatta Afrika’dan gelen sayısız göç dalgalarının kavşak noktası olmuştur. Bu kavşakta buluşan değişik uygarlıkları kendi potasında eriterek yeni bir biçim, yeni bir renk vermiştir. Anadolu’nun tarihi, bir anlamda göçebe kabilelerle koloni toplulukların ve bunların akınlarının, uygarlıklarının, kültürlerinin, devletlerin yükseliş ve çöküşlerinin tarihi olmuştur.