ÖN LİSANS TOKSİKOLOJİ DERSİNE KAYNAK OLACAK BAZI TEMEL KONULAR

Bu kitap ön lisans proğramlarında eksikliği olan Toksikoloji dersinin kaynak eksikliğini gidermek amacıyla yazılmıştır. Bu kitapta konu edilen konular ön lisans Toksikoloji dersinde kaynak olarak kullanılabilme yetisine sahiptir. Toksikoloji; ilaç, zehir ve diğer maddelerin canlı yapı ve çevreyle ilgili etkilerini inceler. Özellikle 20’nci asrın ikinci yarısından itibaren kimya bilimi ve endüstriyel gelişmelere paralel olarak toksikoloji de hızla gelişmiştir. Endüstriyel faaliyetler, tarımsal uygulamalar (yapay gübre ve pestisidler), deterjan kullanımının artması, petrol taşımacılığı, hızlı nüfus artışı ve kentleşme, araç trafiğindeki artış, nükleer denemeler ve nükleer kazalar ile çevreye yayılan zehirli maddelerin miktarı artmıştır. Böylece, tüm dünyada, doğal denge, çevre ve çevre sağlığı için sürekli tehdit oluşturan tehlikeli bir ortam oluşmuştur. Bu kitabın önlisans Toksikoloji dersi veren saygı değer hocalara ve zehir bilimi alanında eğitim gören öğrencilere faydalı bir kaynak olmasını temenni ediyorum.

Kategoriler: Etiketler: