KADINA YÖNELİK ERKEK ŞİDDETİ

Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan kadına yönelik şiddet olgusu hem dünyada hem de ülkemizde halen çözülememiş bir problem olarak yer almakta ve kadınların can yakıcı deneyimler yaşamasına sebep olmaya devam etmektedir. Özellikle sosyal bilimler alanında yürütülecek çalışmalar aracılığı ile; şiddetin nedenlerini, ortaya çıkış koşullarını, şiddeti yaratan ve kolaylaştıran mekanizmaları, şiddete maruz kalan ve onu uygulayan kişilerin deneyim ve motivasyonlarını anlayabilmek, şiddetin önlenmesi ya da en azından azaltılabilmesi için oldukça önemlidir.